Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 16 2020

6755 159a 420
Reposted fromnyaako nyaako viainsanedreamer insanedreamer
7586 d0c5 420
Reposted fromacarro acarro viamelodramaticfool melodramaticfool
Dawno wyrzuciłem śmieci co robiły problem
— X

December 16 2019

9506 577a 420
Reposted fromzciach zciach viainsanedreamer insanedreamer
3787 35bf 420
Reposted fromszeptniemegokrzyku szeptniemegokrzyku viasoko soko
9864 999b 420
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viasoko soko
1934 32f3 420
Reposted fromteijakool teijakool viasoko soko
Po prostu był.
I podobało się to moim ustom, mojej szyi i całemu ciału.
— EDA (collarbones)
Reposted fromcollarbones collarbones viasoko soko
To nic. Wystarczy słuchać, kochać i obejmować.
— ks. Jan Twardowski, Niewidoma dziewczynka (polecam)
Reposted from169cm 169cm viahavingdreams havingdreams
Jest coraz ciężej, chociaż w sumie nic się nie dzieje.
— Autor nieznany
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viahavingdreams havingdreams
Reposted fromsaver saver viadisheveled disheveled

December 10 2019

1781 a47f 420
Reposted fromsoftboi softboi viatwice twice
6682 292b 420
Reposted fromunco unco viatwice twice
9186 5e7a 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viahavingdreams havingdreams
Nikt nie może być mi bliższy ode mnie, a ja, ja jestem sobie czasem taki daleki.
— Stanisław Lem "Szpital Przemienienia"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viatwice twice

"Kto powiedział, ze noc jest od spania? Nie, nie, proszę państwa, noc jest właśnie od niszczenia sobie życia. Od analiz tego, co było już i tak zanalizowane milion razy. Od wymyślania dialogów, na które i tak nigdy się nie odważymy. Noc jest od tworzenia wielkich planów, których i tak nie będziemy pamiętać rano. Noc jest od bólu głowy do mdłości, od wyśnionych miłości."

Éric-Emmanuel Schmitt

Reposted frommerkaba merkaba viasmokingportraits smokingportraits
3359 778f 420
Jestem umęczony sam sobą. Chciałbym zerwać ze sobą stosunki na 2 tygodnie.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz "Listy do żony (1923-1927)"
Brawa dla tych, którzy mają odwagę powiedzieć: 
„Porozmawiajmy, bo nie chcę Cię stracić”.
— "Weź mnie. Tu i teraz."
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viahavingdreams havingdreams
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl