Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 29 2017

Człowiek będzie zaciekle bronił błędów, które pokochał.

- Wyciągnęła do mnie rękę, nie wiedziałem co mam zrobić, więc połamałem jej palce swoim milczeniem.
— Strasznie głośno, niesamowicie blisko
Dopóki nie będziesz szczęśliwy sam ze sobą, nigdy nie będziesz wiedzieć, czy kochasz kogoś z miłości czy z samotności.
U mnie raczej
W porządku.
Tylko czasami,
Tak znienacka
Poleci kilka łez
Po policzku.
Tłumaczę sobie,
Że to przez wiatr.
Ale nie mogę
Dopuścić do siebie
Myśli,
Że ten wiatr
Nazywa się
Rozczarowanie.
Żałuję, że ostatnie spotkania wyglądały w ten sposób. Mogliśmy sobie tego oszczędzić

Trzy godziny temu bardzo ładnie mi wytłumaczyła, powolnymi, wielokrotnie złożonymi zdaniami, że krzywdzimy się nawzajem, że tkwi między nami jakiś podstawowy konflikt

— Jakub Żulczyk - Zrób mi jakąś krzywdę
0105 beb2 420
Reposted fromdivi divi viahavingdreams havingdreams
6345 d46b 420
Reposted fromkaiee kaiee viatwice twice
Nie wiem ja­ki jes­tem, ale cier­pię, gdy mnie de­for­mują... Wbrew wszys­tkiemu chcę być sobą
— Witold Gombrowicz
Reposted fromaishiteru13 aishiteru13 viatwice twice
2610 2bcd 420
Janusz Leon Wiśniewski - "Wszystkie moje kobiety. Przebudzenie."
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viahavingdreams havingdreams

December 26 2017

6623 d8a4 420
To nie zupełnie była miłość od pierwszego wejrzenia, tylko pewność. Cześć, to Ty. I tak już zostanie.
— Mhairi McFarlane

December 17 2017

Co to jest miłość

nie wiem

ale to miłe

że chcę go mieć

dla siebie

na nie wiem

ile

 

— Jonasz Kofta

November 29 2017

mam oczy koloru zmęczonego. 
— Pan M kolejny raz dochodzi do głosu.
Reposted fromkartoNik kartoNik viahavingdreams havingdreams
Na ułamek sekundy tężeje mi krew, żyły zwężają się do grubości wiolinowych strun. To ona.
— Żulczyk.
No i ten... Dłonie mi drżały. I nogi też drżały, kolana. Pamiętam, czlowiek ruszyć się nie umiał, kroku zrobić też. Spięcie karku, przewlekłe spięcie karku nastąpiło.
Reposted fromGunToRun GunToRun viahavingdreams havingdreams
To moja okropna wada. Gdy coś przestaje mnie interesować, to albo odchodzę, albo gdy nie mogę, zapadam się w siebie i nie słucham. Nie dopuszczam do siebie bitów informacji, które nic mi nie przyniosą.
— J. L. Wiśniewski "Miłość oraz inne dysonanse"
Reposted frompanickiller panickiller viahavingdreams havingdreams
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl